Rehabilitering

Utmaningarna ökas i hanterliga stegArbetslivsinriktad rehabilitering

Vi tillhandahåller platser för arbetslivsinriktad rehabilitering och sysselsättning.

Alla platser finns i våra ordinarie verksamheter som innehåller en mängd olika uppgifter i varierande svårighetsgrader att pröva och utveckla förmågan mot. Personen som placeras hos oss deltar i det dagliga arbetet i mesta möjliga mån och har alltid stöd av handledare och övrig personal.

Vi har personal med mångårig erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsförmågebedömningar och utredningar.

 

Tre olika placeringar

Arbetsträning

Målet är att förberedas och att rustas till ett arbete. En arbetsträning innebär att individen får insikt i sin förmågor, kunna träna sina förmågor och utveckla nya förmågor, för att på så sätt återfå arbetsförmågan.
Läs mer

 

Arbetsprövning

En individ med nedsatt arbetsförmåga kan få testa sin arbetsförmåga inom olika verksamheter och få stöd att hitta uppgifter som fungerar trots hinder. Målet är att tydliggöra arbetsförmågan för individ och beställare.
Läs mer

 

Rehab/Sysselsättning

Målet är att höja individens livskvalitet. Aktiviteten syftar till att alla ska få känna sig behövda och få vara i ett socialt sammanhang. Individen finns med i verksamheten hos Migeo och arbetsuppgifterna anpassas utifrån individens förutsättningar.
Denna aktivitet kan pågå under många år, allt beroende på vem det är som har behov av en sysselsättning.

Meny: Rehabilitering

Kontakta Rehabilitering

Du är välkommen att kontakta oss på telefonnummer 070-682 95 74 för mer information.

Du kan även använda nedanstående formulär för att skicka ett e-mail till info@migeo.nu.


Vi är medlemmar i/samarbetar med: