Arbetsprövning

Arbetsprövning

Arbetsprövning innebär att en individ med funktionshinder eller annat som inverkar på arbetsförmågan kan få en chans att testa sin arbetsförmåga inom olika verksamheter hos Migeo. Vad som blir arbetsuppgifter och moment beror på vem det är som ska prövas och vad som ska prövas. Målet är att tydliggöra arbetsförmågan för individen och beställare. 

Under en arbetsprövning får individen testa sin förmåga och inse vad som fungerar trots hinder. Prövningen genomförs i vår verksamhet och det finns möjlighet att pröva sin förmåga i en rad arbetsuppgifter och moment. Denna aktivitet är en förutbestämd period om 8–10 veckor och den genomförs med observationer, skattningar och samtal under tidens gång. Under denna tid framkommer vad som fungerar, vad som kan behöva anpassas och vad som kan vara lämpliga arbetsuppgifter – allt för att kunna välja rätt inför framtida arbete.

Den som kan genomföra en arbetsprövning hos Migeo, är den som är i behov av att få pröva sin förmåga. Det kan vara individer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller har kontakt med Försäkringskassan. Det kan även vara individer som har en anställning, men som inte klarar av att vara igång i det aktuella arbetet.

Inför starten genomförs ett planeringssamtal, där frågeställningar tas upp om vad beställaren vill ha svar på, hur lång arbetstiden ska vara per dag, samt information om tänkbara arbetsuppgifter. Den tid som individen finns på plats kan innehålla en arbetsuppgift eller en rad olika, allt beroende på vad som ska prövas.

En individ som arbetsprövar är med och deltar i de olika arbetsuppgifterna så mycket som fungerar utifrån vars och ens förutsättningar. Det utses också en handledare för den som arbetsprövar.

Under tiden som arbetsprövningen löper kan det stämmas av vid ett möte och vid tid för avslut genomförs ett avslutande samtal där resultatet presenteras. Därefter överlämnas en slutdokumentation inom 14 dagar till individen och beställaren.

Beställaren står för försäkring för individen under arbetsprövningen.

Meny: Rehabilitering

Kontakta Rehabilitering

Du är välkommen att kontakta oss på telefonnummer 070-682 95 74 för mer information.

Du kan även använda nedanstående formulär för att skicka ett e-mail till info@migeo.nu.


Vi är medlemmar i/samarbetar med: