Arbetsträning

Arbetsträning

Målet med arbetsträning är att förbereda och rusta en individ för arbete. Arbetsträningen innebär att individen får insikt i sina förmågor genom att träna upp befintliga förmågor och utveckla nya, för att på så sätt återfå arbetsförmågan.

Arbetsträningen genomförs med inslag av motiverande samtal, enskilt eller i grupp, allt utifrån varje individs behov och förmågor. 

Arbetsträningen kan mycket väl kombineras med anpassningar av arbetstid och hjälpmedel för att det ska bli en framgång för individen. Omfattningen av tid per dag ska motsvara det utbud som är realistiskt och där så är möjligt ska tidsomfattningen utökas upp mot individens normala arbetstid.

Under arbetsträningen genomförs uppföljningssamtal för att kunna stämma av vad som fungerar och vad som behöver anpassas. Det ska även göras en översyn av tidsomfattningen om och när det kan vara aktuellt med en upptrappning av tiden.

För denna aktivitet kan vi erbjuda en plats för 3 månader upp till 1 år eller mer, allt beroende på vem individen är och vad syftet med arbetsträningen är.

Efter avslutad arbetsträning sammanställs en slutdokumentation som överlämnas till individen och beställaren av aktiviteten (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten).

Beställaren står för försäkring för individen under arbetsträningen.

Meny: Rehabilitering

Kontakta Rehabilitering

Du är välkommen att kontakta oss på telefonnummer 070-682 95 74 för mer information.

Du kan även använda nedanstående formulär för att skicka ett e-mail till info@migeo.nu.


Vi är medlemmar i/samarbetar med: