Vad är ett socialt arbetsintegrerande företag?

Om sociala företag (ASF)

ASF – arbetsintegrerande sociala företag

Sociala företag är ett begrepp som har blivit allt vanligare de senaste åren, men fortfarande är det inte helt välkänt vad det innebär. Det slags sociala företag vi talar om är – arbetsintegrerande sociala företag (ASF) – företag med dubbla affärsidéer: förutom att sälja varor och tjänster är uppgiften att integrera människor i arbetsliv och samhälle.

Det sociala uppdraget är en viktig och integrerad del av den dagliga verksamheten.

Vinsten i ett ASF går alltid tillbaka in i företaget genom att t ex anställa fler och fler, investera i befintlig verksamhet eller utöka verksamheten.
Regler om detta finns att läsa på Sofisam: http://sofisam.se/vad-ar-sociala-foretag/definition.html 
Läs mer om ASF

Sofisam – informationssida om och för arbetsintegrerande sociala företag, utvecklad i samarbete mellan Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och SKOOPI, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation. 
Bolagsverket genom Verksamt.se

 
 

Vi är medlemmar i/samarbetar med: